-TOMASZ ŁABUZ
-STEFAN PRZEBINDOWSKI
-MAREK WIDOMSKI
-ANDRZEJ PAŹDZIERA
-KAROL PAŹDZIERA (POŚMIERTNIE)
-WIESŁAW ZUZEK
-WOJCIECH CHUDZIK
-WOJCIECH KACZMARCZYK
-MIECZYSŁAW FRĄCZKA
-FRANCISZEK FRĄCZKA
-STANISŁAW ŻMUDA
-ZBIGNIEW KURLETO
-Marszałek Małopolski WOJCIECH KOZAK
-JANUSZ KOWALSKI