• STATUT
  • Deklaracja Członkowska
  • Rezygnacja z Członkowstwa
  • Zasady przyjmowania i usuwania członków Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy i Cukierników